חייגו להצעה:

0559663257

תקנון שימוש באתר המשפצים שלי
תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה

 • תקנון האתר שלהלן, מרכז את תנאי השימוש בו ומחייב את כל מי שבוחר להיכנס לאתר ולעשות בו או בכל אחד מהאזורים או הרכיבים שבו שימוש כלשהו. בעצם הגלישה והכניסה לאתר משמעם כי הנכם מקבלים ומסכימים לתנאי השימוש האמורים להלן. לכן, לפני השימוש באתר, אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי התקנון ולפעול לפיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון שלעיל, אתם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו.
 • אתר "המשפצים שלי" משמש כמאגר אינפורמציה, באמצעותו תוכלו למצוא מידע ושירותים שונים וכן לקבל הצעות מחיר מנותני שירות באמצעות יצירת קשר עם האתר.
 • תכני האתר, כולל התמונות,הקבצים וכל מאגר המידע עשוי להתעדכן מעת לעת .
 • כמו כן,תנאי השימוש באתר יכולים להתעדכן מעת לעת ללא התראה או אזכור מראש בדפי האתר השונים.

תכני האתר

 • תקלה בזמינות התכנים באתר, שיכולה להיגרם בשל צד ג או תקלה טכנית, לא תהיה באחריות מפעילי האתר וכן לא יינתן פיצוי כלשהו בשל הפסקת השירותים באתר או הורדתו.
 • תכני האתר הינם בבלעדיות של מפעילי אתר "המשפצים שלי" ואין להשתמש בהם או להעתיקם, למעט מקרים בהם צוין אחרת או במקרים של קישורים חיצוניים בהם הזכויות שייכות לאתר אחר (שם יש לבדוק את תנאי השימוש באותו אתר בנפרד).
 • אתר "המשפצים שלי" איננו אתר מכירות ומפעיל האתר לא ייחשב כמוכר.
 • מפעיל האתר לא אחראי על מידע או ייעוץ כלשהו שהתקבל דרך שירותי ועמודי האתר, וכן אינו אחראי למידע, השירותים או המוצרים המתקבלים או המוצגים באתר.
 • המידע, התמונות או כל דבר אחר המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות מקצועית וכן אינו מחייב את נותני השירות. כמו כן המחירים המופיעים באתר הנם מחירים מומלצים שנאספו מרחבי הרשת ואינם מחייבים את נותני השירות של הפורטל לעמוד במחירים הללו.
 • האתר והמידע המוצג באתר כולל קידודים,עיצוב,קבצים, גרפיקות, סרטונים, תמונות וכדומה שייך כולו לבעלי האתר, למעט תוכן ומידע שנמסר ע"י צד ג, נותן שירות או משתמש. אילו מהווים קניין רוחני בלעדי של מפעילי האתר ואין להשתמש בהם או להעתיק, לחקות או לפרסמם ללא אישור כתוב מראש ממפעילי האתר.

התקשרות מול נותני השירות

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן שהוא, ולא יישא באחריות כלשהי על טיב או איכות ההתקשרות בין מפרסמים בפורטל ובין הגולשים. מחירים, חוזים, שירותים, הצעות מחיר, ביצוע העבודה, לתנאי הרכישה, הליכי הרכישה, מחלוקות, מקרים פליליים, הספקת השירותים או כל דבר אחר שמציע צד שלישי, נותן שירות או ספק וכן התנהלות מול לקוחות וכיו"ב הינן בין נותני השירות והלקוחות ועל אחריותם הבלעדית. כל פניה לנותן השירות מהאתר מצד הגולשים בו, וכל התקשרות עמו בכל דרך שהיא, אינה ולא תהיה באחריות חלקית או מלאה של מפעילי האתר, והינה בהסכמה מוחלטת מראש, מעצם הגלישה באתר, של הגולשים (להלן- הלקוחות) לכך,ובידיעה מראש שהאתר אינו צד בעניין.
 • מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם סגירת עסקה עם נותני השירות . האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 • יש להדגיש כי האתר אינו ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. האתר פועל בהתאם להתחייבויות ולהצהרות נותני בשירות המפרסמים באתר כי הנם מתאימים ובעלי מומחיות מתאימה, אך אין האתר ו/או בעליו יכולים לוודא או מוודאים בפועל את נכונות הצהרות אלה. על כן, על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מנותני השירות הפונים אליהם באמצעות האתר.
 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק שהוא, כספי או אחר, שנגרם למשתמש כתוצאה מגורם צד ג, מעבודת נותני השירות, וכן כתוצאה בשימוש במידע הקיים באתר, כולל הפסד הכנסה או רווח אשר יגרמו מכל סיבה שהיא.

ניהול מידע על משתמשים ומבקרים באתר

 • על מנת לקבלת הצעות מחיר או מידע מצד ג או ספק או נותן שירות, יש להשאיר פרטי התקשרות באתר או ליצור קשר טלפוני. בעצם השארת פרטים באתר או באמצעות התקשרות טלפונית ו/או מסרון/ WHATSAPP/MMS  וכיו"ב המשתמש מאשר את העברת פרטיו לצד ג ומסכים לקבלת פנייה חוזרת מנותני שירות לרבות ספקים, חברות וגופי פרסום בתחום הרלוונטי לגולש, חברות המפרסמות נותני שירות אשר ביקש הגולש, חברות המשתפות פעולה עם האתר לצורך הפניית נותני שירות בהתאם לבקשת הגולש או המשתמש וכוי'. כמו כן, מובהר כי מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גוף שלישי ללא הסכמתו.
 • הנהלת האתר עושה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים היוצרים קשר באתר או משתמשים בשירותיו ותכניו. במקרים בהם יעלה בידיו של צד ג להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר .

גילוי נאות

 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקות אנונימיים של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 • המידע הנשמר באתר הינו אנונימי, ללא שם הגולש או כל פרט מזהה אחר,מלבד אלו של גולשים אשר פנו לאתר באמצעות טפסים מכוונים ו/יצרו קשר טלפוני או במיסרון וכדומה ומסרו את פרטיהם האישיים לצורך העברת פנייתם לנותני שירות, ספקים או חברות העובדות בשיתוף עם האתר.

שונות

 • האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מראש.
 • מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר על הזכות למנוע ולחסום גישה לאתר של גולשים או משתמשים שיפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- וזאת בהתאם לשיקול דעתו של האתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 • לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
דילוג לתוכן