חייגו להצעה:

0559663257

מהו פנקס הקבלנים – כל המידע במקום אחד ✔️✔️✔️

מהו פנקס הקבלנים

רוצים לדעת מהו פנקס הקבלנים? מי צריך להירשם בפנקס הקבלנים? מהי הזכאות להירשם בפנקס? מי לא יכול להירשם בו וכיצד נרשמים? איך מגיעים לקבלן שרשום בפנקס הקבלנים?

רבים תוהים מה זה פנקס הקבלנים ולשם כך הכנו את המאמר הבא: חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (התשכ"ט-1969) קובע את אופן ניהול ורישום הקבלנים בפנקס ואת סמכויותיהם.

כל מי שמעורב בדרך כזו או אחרת בביצוע עבודות הנדסה בנאיות יכול לעיין בפנקס וראוי שיעיין בו כדי לדעת האם הקבלן שלהם רשום בו ובאילו ענפים מותר לו לעסוק.

בפנקס גם קבוע מהו ההיקפים הכספיים בהם מותר לקבלן לעסוק ולכן כל קבלן משנה, קבלן ראשי, מזמיני עבודה למיניהם ורוכשי ובוני דירות כדאי שיעיינו בפנקס.

מהו פנקס הקבלנים –מי צריך להירשם בפנקס הקבלנים?

קבלנים שמבצעים עבודות בענף ראשי בסכום כספי שעולה על 90,471 ₪ לעבודה, או קבלנים אשר מבצעים עבודות בענפי משנה בהיקף כספי של יותר מ-47,255 ₪ חייבים ברישום בפנקס הקבלנים. החוק למעשה קובע כי עבודות הנדסה בנאיות שחורגות בהיקף הכספי שלהן מן התחום שנקבע בתקנות, חייבות להתבצע רק על ידי קבלן אשר רשום בפנקס הקבלנים ומכאן ההוראה בחוק.

מהו פנקס הקבלנים עבור הקהל הרחב? הוא מהווה אסמכתא לכך שמדובר בבעל מקצוע אשר מתאים לעבודות אליהן הוא נדרש.

מי זכאי להירשם בפנקס הקבלנים?

אחרי שהבנו מהו פנקס הקבלנים, יש לדעת מי זכאי להירשם אליו על פי סעיף 4 (א) לחוק. להלן התנאים לרישום בפנקס:

  • מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. פנקס זה מתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958. מתוך חמש שנים שקדמו להגשת הבקשה יש למבקש להירשם לפחות שנתיים של ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות.
  • בוגרי בית ספר להנדסאים או טכנאים מבתי הספר אשר נקבעו בתקנות. יש צורך בארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה מתוך שמונה שנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • מנהלי עבודה בעבודות הנדסה בנאיות עם ניסיון של לפחות שש שנים מתוך 12 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
  • קבלני עבודות הנדסיות בנאיות עם ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה. כמו כן, על הקבלנים להיות חברים בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הבונים והקבלנים בארץ.
  • תאגידים בהם לפחות שני אנשים מתוך חברי הגוף המנהל ממלאים את התנאים הרשומים הנ"ל וגם תאגידים או שותפות או יחיד אשר מעסיקים עובדים הממלאים את התנאים הנ"ל.
  • מי שהיו במשך שלוש שנים לפחות חברים בגוף המנהל בפועל תאגיד אשר רשום בפנקס או שותפים לא מוגבלים בשותפות הרשומה בפנקס.

בנוסף, החוק קובע כי זכאים להירשם בפנקס הקבלנים בענפי משנה הם זכאים להירשם במדור של ענף מסוים, מי שעוסק בענף משנה שנתמלאו לגביו תנאים ומבחנים שקבע השר התקנות, בוגרי בתי ספר או קורסים מקצועיים בתחום ותאגידים ששניים מחברי הגוף המנהל בהם ממלאים אחר התנאים הנ"ל.

מי לא זכאי להירשם?

רבים שתוהים מהו פנקס הקבלנים צריכים להבין שלא כל אחד יכול להיות רשום בו והדבר יכול לסייע להם לבחור באופן נבון את הקבלן עמו יעבדו.

מי לא יכול להירשם בפנקס? פושטי רגל ותאגידים שנמצאים בפירוק, מי שהורשעו בעבירה שבהתאם למבחנים בתקנות הדבר מערער את מהימנותם, או קבלנים שעברו עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

מי שלא יהיו זכאים גם כן להירשם הם קבלנים שנוהגים בקביעות לפעול בניגוד למקובל במקצוע, תאגיד שלאחד ממנהליו בוטל הרישום בפנקס או שהוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה בהתאם למבחנים בתקנות ועוד.

דואגים להיות בידיים טובות

המשפצים שלי דואגים לך ומבטיחים את מהימנות בעלי המקצוע.

לא צריך לשאול יותר מהו פנקס הקבלנים, נכנסים – בודקים ומוודאים שנמצאים בידיים טובות.

אנו כאן לכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותך!

דילוג לתוכן